Klick ut: 1135 | Här renoverar jag och testar verktyg