Klick ut: 1285 | Här renoverar jag och testar verktyg