Klick ut: 977 | Här renoverar jag och testar verktyg