Klick ut: 1199 | Här renoverar jag och testar verktyg